Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Thông tin liên hệ
Thông tin liên hệ
01/07/2020 09:48
Màu chữ Cỡ chữ
Thông tin liên hệ
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI
CƠ QUAN
DI ĐỘNG EMAIL
1 Nguyễn Văn Vĩnh Giám đốc   0913.990 907  
2 Trịnh Việt Đoàn Phó Giám đốc   0918.440 990  
3 Đinh Minh Phước Phó Giám đốc   0918. 568 958  
4 Tạ Hàn Phong Chánh VP   0932.747 464  
5 Hồ Văn Chiêu TP. TC-KT   0913.791 717  
6 Lý Thị Nho PTP. TC-KT   0914.677 141  
7 Nguyễn Đức Tâm TP. QLDA   0913.547 062  
8 Lê Thanh Phong PTP. QLDA   0913.763 053  
9 Trần Văn Bảy PTP. KH-KT    0909.161 003  
10 Từ Quốc Thanh PTP. KH-KT    0918.483 345  
11 Lê Dũng Phương TP. Kiểm soát   0913.786 395  
12 Trịnh Tuấn Kiệt PP. GPMB   0913.176 404  
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn - Khóm 2 - Phường 7 - thành phố Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu (Khu bến xe - Bộ đội biên phòng)
Chịu trách nhiệm chính: (ông) Nguyễn Văn Vĩnh - Giám đốc Ban
Điện thoại: 02913.824283 - Fax: 02913.952124 - Email: bqldadtxd@baclieu.gov.vn