Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Thông tin liên hệ
Thông tin liên hệ
01/07/2020 09:48
Màu chữ Cỡ chữ
Thông tin liên hệ

STT

Tên và Họ

Chức vụ

Điện thoại Cơ quan

Di động

Email

1

Nguyễn Văn Vĩnh

Giám đốc

 

0913.990907

 

2

Trịnh Việt Đoàn

Phó Giám đốc

 

0918.440.990

 

3

Đinh Minh Phước

Phó Giám đốc

 

0918.658958

 

4

Võ Thanh Kỳ

Phó chánh Văn phòng

 

0919.144144

 

5

Hồ Văn Chiêu

Phụ trách Kế toán

 

0913.791717

 

6

Nguyễn Đức Tâm

PP. Quản lý dự án

 

0913.547062

 

7

Lê Thanh Phong

PP. Quản lý dự án

 

0913.763035

 

8

Tạ Hàn Phong

TP. Kế hoạch-Kỹ thuật

 

0932.747464

 

9

Từ Quốc Thanh

PP. Kế hoạch-Kỹ thuật

 

0918.483345

 

10

Lê Dũng Phương

TP. Kiễm soát

 

0913.786395

 

11 Phạm Hùng Dũng

PP. Giải phóng mặt bằng

  0918.728513  
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn - Khóm 2 - Phường 7 - thành phố Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu (Khu bến xe - Bộ đội biên phòng)
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Vĩnh - Giám đốc Ban
Điện thoại: 02913.824283 - Fax: 02913.952124 - Email: bqldadtxd@baclieu.gov.vn