Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Thông tin dự án
Công trình: Hệ thống cây xanh khu vực Quảng trường (02/07/2020 08:30)

* Hệ thống cây xanh khu vực Quảng trường là công trình thành phần thuộc dự án Quảng trường Hùng Vương – khu Trung tâm hành chính tỉnh Bạc Liêu, được phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 99/QĐ-SKH ngày 20/9/2013 của Sở Kế hoạch & đầu tư Bạc Liêu với nội dung như sau:

Công trình: Sân phun nước nghệ thuật âm sàn và Biểu tượng ba dân tộc. (02/07/2020 08:28)

* Công trình Sân phun nước nghệ thuật âm sàn và Biểu tượng ba dân tộc được UBND tỉnh Bạc Liêu phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định 1267/QĐ-UBND ngày 14/06/2013 với nội dung như sau:

Công trình: Hệ thống đèn pha cao áp (02/07/2020 08:27)

* Hệ thống đèn pha cao áp là công trình thành phần thuộc dự án Quảng trường Hùng Vương – khu Trung tâm hành chính tỉnh Bạc Liêu, được Sở Kế hoạch & đầu tư Bạc Liêu phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 98/QĐ-SKH ngày 20/9/2013 với nội dung như sau:

Dự án: Đầu tư Xây dựng Trung tâm Triển lãm Văn hóa – Nghệ thuật và nhà hát Cao Văn Lầu (02/07/2020 08:21)

* Dự án Đầu tư Xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm tỉnh Bạc Liêu được UBND tỉnh Bạc Liêu phê duyệt tại Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 với nội dung như sau:

Dự án: Đầu tư Xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm tỉnh Bạc Liêu (02/07/2020 08:12)

* Dự án Đầu tư Xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm tỉnh Bạc Liêu được phê duyệt tại Quyết định số 2293/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh Bạc Liêu  với nội dung như sau:

Dự án đầu tư xây dựng Biểu tượng tỉnh Bạc Liêu (cây Đàn kìm cách điệu) (02/07/2020 08:08)

* Dự án đầu tư xây dựng Biểu tượng tỉnh Bạc Liêu (cây Đàn kìm cách điệu) là dự án thành phần thuộc dự án Quảng trường Hùng Vương – khu Trung tâm hành chính tỉnh Bạc Liêu, được UBND tỉnh Bạc Liêu phê duyệt tại Quyết định 2306/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 với nội dung như sau:

Công trình: Biểu tượng kết nghĩa Bạc Liêu – Ninh Bình (07/04/2014 12:04)

* Biểu tượng kết nghĩa Bạc Liêu – Ninh Bình là công trình thành phần thuộc dự án Quảng trường Hùng Vương – khu Trung tâm hành chính...

Công trình: Cột cờ Quảng Trường (07/04/2014 09:42)

* Công trình xây dựng Cột cờ là công trình thành phần thuộc dự án Quảng...

Về việc thi công xây dựng gói thầu số 6: Xây dựng Cống thoát nước trục D1 (Đường số 15); Cống thoát nước trục C (Đường số 11) (03/01/2014 08:24)

Ban QLDA tỉnh Bạc Liêu xin thông báo đến Quý cơ quan và nhân dân trong khu vực một số thông tin cơ bản về việc thi công Gói thầu số 6: Xây dựng Cống thoát nước trục D1 (Đường số 15); Cống thoát nước trục C (Đường số 11) thuộc dự án: Xây dựng HTKT khu T

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn - Khóm 2 - Phường 7 - thành phố Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu (Khu bến xe - Bộ đội biên phòng)
Chịu trách nhiệm chính: (ông) Nguyễn Văn Vĩnh - Giám đốc Ban
Điện thoại: 02913.824283 - Fax: 02913.952124 - Email: bqldadtxd@baclieu.gov.vn