Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Kế hoạch đấu thầu
Phiếu đăng ký thông báo kế hoạch đấu thầu (21/08/2014 01:06)

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

Đầu tư xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm tỉnh Bạc Liêu. (10/03/2014 02:19)

Gói thầu số 10: Đường dây trung thế, trạm biến áp, cáp động lực và hệ thống điện chiếu sáng ngoại vi Gói thầu số 11: Chi phí giám sát thi công Gói thầu số 10 Gói thầu số 12: Chi phí bảo hiểm Gói thầu số 10

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn - Khóm 2 - Phường 7 - thành phố Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu (Khu bến xe - Bộ đội biên phòng)
Chịu trách nhiệm chính: (ông) Nguyễn Văn Vĩnh - Giám đốc Ban
Điện thoại: 02913.824283 - Fax: 02913.952124 - Email: bqldadtxd@baclieu.gov.vn