Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Giới thiệu chung
Giới thiệu chung
01/07/2020 09:28
Màu chữ Cỡ chữ
Giới thiệu chung

     Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu được thành lập theo quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 09 thánh 9 năm 2016 của UBND tỉnh Bạc Liêu.
    Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu là đơn vị sự nghiệp công lập, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng để giao dịch trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.
    Đội ngũ cán bộ của Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu được đào tạo từ các trường đại học kỹ thuật chuyên ngành. Thông qua bề dày kinh nghiệm thực tiển về chuyên môn, đội ngũ cán bộ của Ban QLDA được đánh giá là đội ngũ có chứng chỉ nghề nghiệp, năng động, sáng tạo và có tính chuyên nghiệp cao.
    Tất cả CB-CNV của Ban QLDA tỉnh đều được đầu tư đào tạo, bồi dưỡng qua các lớp ngắn hạn, trung hạn về  chuyên ngành, chuyên đề do các Hiệp hội khoa học kỹ thuật , các trường Đại học kỹ thuật
    1. Tổ chức Đảng:
    Đảng bộ Ban QLDA ĐTXD DD&CN tỉnh trực thuộc Đảng uỷ khối CQDC Đảng tỉnh Bạc Liêu.Tất cả Đảng viên đều được học tập và quán triệt các Nghị Quyết của Đảng và đặc biệt là thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tâm gương đạo đức Hồ Chí Minh “
    2. Tổ chức công đoàn:
    - Công đoàn cơ sở Ban QLDA ĐTXD DD&CN tỉnh trực thuộc công đoàn viên chức tỉnh bạc liêu
    3. Đoàn Thanh niên:
    - Chi Đoàn TNCSHCM Ban QLDA ĐTXD DD&CN tỉnh trực thuộc Đoàn khối CQDC Đảng tỉnh Bạc Liêu.
   - Khẩu hiệu hành động: "Tuổi trẻ Ban QLDA ĐTXD DD&CN tỉnh Bạc Liêu năng động, sáng tạo, trung thực, trách nhiệm, góp phần xây dựng quê hương Bạc Liêu ngày càng phát triển".

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn - Khóm 2 - Phường 7 - thành phố Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu (Khu bến xe - Bộ đội biên phòng)
Chịu trách nhiệm chính: (ông) Nguyễn Văn Vĩnh - Giám đốc Ban
Điện thoại: 02913.824283 - Fax: 02913.952124 - Email: bqldadtxd@baclieu.gov.vn