Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Giới thiệu chung
Giới thiệu chung
01/07/2020 09:28
Màu chữ Cỡ chữ
Giới thiệu chung

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH BẠC LIÊU
 GIỚI THIỆU CHUNG 

Hiện tại Ban QLDA ĐTXD DD&CN tỉnh tính đến ngày 01/5/2017 có tổng cộng 51 CB-CNV (gồm ... kỷ sư, kiến trúc sư xây dựng công trình, ... cán bộ có trình độ trung cấp & cao đẳng và 02 hợp đồng khoán việc).
- Ban Giám đốc: 03 người (01 Giám đốc và 02 Phó giám đốc).
- Phòng Văn phòng: 08 người (trong đó có 02 hợp đồng khoán việc).
- Phòng Tài chính - Kế toán: 05 người.
- Phòng Quản lý dự án: 14 người.
- Phòng Kiểm soát: 04 người.
- Phòng Giải phóng mặt bằng: 09 người.
- Phòng Kế hoạch – Kỹ Thuật: 08 người.
 Tất cả CB-CNV của Ban QLDA tỉnh đều được đầu tư đào tạo, bồi dưỡng qua các lớp ngắn hạn, trung hạn về  chuyên ngành, chuyên đề do các Hiệp hội khoa học kỹ thuật , các trường Đại học kỹ thuật. Với đội ngũ cán bộ 49 người trong đó hơn 90% trình độ Đại học và 10% cao đẳng, hiện nay Giám đốc Ban QLDA tỉnh đã hoàn thành lớp chuyên viên cao cấp, 01 Phó Giám đốc và 02 cán bộ hoàn thành lớp chuyên viên chính.   
 
1. Tổ chức Đảng:
Chi bộ Ban QLDA ĐTXD DD&CN tỉnh trực thuộc Đảng uỷ khối CQDC Đảng tỉnh Bạc Liêu hiện tính đến ngày 01/5/2017 có 24 đảng viên (trong đó có 04 Đảng viên dự bị và 20 Đảng viên chính thức). Tất cả Đảng viên trong Chi bộ đều được học tập và quán triệt các Nghị Quyết của Đảng và đặc biệt là thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tâm gương đạo đức Hồ Chí Minh “
 
2. Tổ chức công đoàn:
- Công đoàn cơ sở Ban QLDA ĐTXD DD&CN tỉnh trực thuộc Công đoàn viên chức tỉnh Bạc Liêu.
 
3. Đoàn Thanh niên:
- Chi Đoàn TNCSHCM Ban QLDA ĐTXD DD&CN tỉnh trực thuộc Đoàn khối CQDC Đảng tỉnh Bạc Liêu hiện tính đến ngày 01/5/2017 có 18 đoàn viên.
- Đã tổ chức Đại hội Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2019 ngày 15/3/2012, với Ban Chấp hành gồm 03 đ/c, do đ/c Trịnh Tuấn Kiệt làm Bí thư Chi Đoàn.
- Khẩu hiệu hành động: "Tuổi trẻ Ban QLDA ĐTXD DD&CN tỉnh Bạc Liêu đoàn kết, thi đua học tập, lao động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện".
- Chi Đoàn luôn tham gia tích cực các hoạt động phong trào do Đoàn khối và các tổ chức xã hội phát động.

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn - Khóm 2 - Phường 7 - thành phố Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu (Khu bến xe - Bộ đội biên phòng)
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Vĩnh - Giám đốc Ban
Điện thoại: 02913.824283 - Fax: 02913.952124 - Email: bqldadtxd@baclieu.gov.vn