Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Giới thiệu
Thông tin liên hệ (01/07/2020 09:48)
Quy chế làm việc (01/07/2020 09:46)
Sơ đồ tổ chức (01/07/2020 09:46)
Chức năng nhiệm vụ (01/07/2020 09:45)
Phân công lãnh đạo (01/07/2020 09:36)
Giới thiệu chung (01/07/2020 09:28)
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn - Khóm 2 - Phường 7 - thành phố Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu (Khu bến xe - Bộ đội biên phòng)
Chịu trách nhiệm chính: (ông) Nguyễn Văn Vĩnh - Giám đốc Ban
Điện thoại: 02913.824283 - Fax: 02913.952124 - Email: bqldadtxd@baclieu.gov.vn