Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Dự án đã hoàn thành
Công trình: Hệ thống cây xanh khu vực Quảng trường (02/07/2020 08:30)

* Hệ thống cây xanh khu vực Quảng trường là công trình thành phần thuộc dự án Quảng trường Hùng Vương – khu Trung tâm hành chính tỉnh Bạc Liêu, được phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 99/QĐ-SKH ngày 20/9/2013 của Sở Kế hoạch & đầu tư Bạc Liêu với nội dung như sau:

Công trình: Sân phun nước nghệ thuật âm sàn và Biểu tượng ba dân tộc. (02/07/2020 08:28)

* Công trình Sân phun nước nghệ thuật âm sàn và Biểu tượng ba dân tộc được UBND tỉnh Bạc Liêu phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định 1267/QĐ-UBND ngày 14/06/2013 với nội dung như sau:

Công trình: Hệ thống đèn pha cao áp (02/07/2020 08:27)

* Hệ thống đèn pha cao áp là công trình thành phần thuộc dự án Quảng trường Hùng Vương – khu Trung tâm hành chính tỉnh Bạc Liêu, được Sở Kế hoạch & đầu tư Bạc Liêu phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 98/QĐ-SKH ngày 20/9/2013 với nội dung như sau:

Công trình: Cột cờ Quảng Trường (07/04/2014 09:42)

* Công trình xây dựng Cột cờ là công trình thành phần thuộc dự án Quảng...

Các Dự án do Ban QLDA tỉnh làm tư vấn (01/11/2012 07:37)

Ban Quản lý Dự án xây dựng Dân dụng và Công nghiệp tỉnh đã làm tư vấn như: Tư vấn quản lý dự án, giám sát kỹ thuật, thẩm tra, lập HSMT… cho các dự án sau:

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn - Khóm 2 - Phường 7 - thành phố Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu (Khu bến xe - Bộ đội biên phòng)
Chịu trách nhiệm chính: (ông) Nguyễn Văn Vĩnh - Giám đốc Ban
Điện thoại: 02913.824283 - Fax: 02913.952124 - Email: bqldadtxd@baclieu.gov.vn