Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Dự án chuẩn bị triển khai
Các dự án do Ban QLDA tỉnh làm chủ đầu tư (15/08/2013 08:33)

1. Dự án Trung tâm triển lãm văn hóa – nghệ thuật và Nhà hát Cao Văn...

Dự án xây dựng các tuyến đường xung quanh Bệnh viện đa khoa Sài Gòn – Bạc Liêu (01/11/2012 07:25)

Công văn số 1272/UBND-TH ngày 26 tháng 04 năm 2012 của UBND tỉnh về việc giao nhiêm vụ chủ đầu tư dự án xây dựng các tuyến đường xung quanh Bệnh viện đa khoa Sài Gòn – Bạc Liêu.

Dự án xây dựng Trung tâm triển lãm Văn hoá - Văn học & Nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu (01/11/2012 07:24)

Dự án được thực hiện theo Quyết định số 817/UBND ngày 23 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư Dự án xây dựng Trung tâm triển lãm Văn hoá - Văn học & Nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu.

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn - Khóm 2 - Phường 7 - thành phố Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu (Khu bến xe - Bộ đội biên phòng)
Chịu trách nhiệm chính: (ông) Nguyễn Văn Vĩnh - Giám đốc Ban
Điện thoại: 02913.824283 - Fax: 02913.952124 - Email: bqldadtxd@baclieu.gov.vn