Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Công đoàn
Hội thao truyền thống Công đoàn Viên chức tỉnh Bạc Liêu lần thứ VII năm 2016 (02/07/2020 08:00)

Công đoàn cơ sở Ban Quản lý dự án Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp tỉnh Bạc Liêu tham gia hội thao Công đoàn Viên chức tỉnh Bạc Liêu lần thứ VII năm 2016.

Kết quả hoạt động Công đoàn 06 tháng đầu năm 2014 (02/07/2020 07:59)

Công đoàn cơ sở Ban Quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu.
Báo cáo hoạt động Công đoàn cở sở Ban QLDA tỉnh 06 tháng đầu năm 2014 và chương trình hoạt động 06 tháng cuối năm 2014.

Quy chế (02/07/2020 07:57)

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Ban Quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu khóa V, nhiệm kỳ 2012 – 2014;

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn - Khóm 2 - Phường 7 - thành phố Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu (Khu bến xe - Bộ đội biên phòng)
Chịu trách nhiệm chính: (ông) Nguyễn Văn Vĩnh - Giám đốc Ban
Điện thoại: 02913.824283 - Fax: 02913.952124 - Email: bqldadtxd@baclieu.gov.vn