Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tin hoạt động Ban
Thứ năm, 02/07/2020, 14:31
Màu chữ Cỡ chữ
Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ BAN QLDA ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH BẠC LIÊU LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Vào lúc 9 giờ ngày 08/5/2020, Đại hội Đảng bộ Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp lần thứ V đã tiến hành phiên họp trù bị, tại phiên họp này, đã thông qua Chương trình Đại hội, quy chế làm việc của Đại hội; hướng dẫn sinh hoạt của đại biểu; bầu cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội và được toàn thể đảng viên thống nhất cao.

Chiều 13h 30 cùng ngày tại Hội trường Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp đã long trọng tiến hành phiên họp chính thức Đại hội Đảng bộ Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội tiến hành với phương châm hành động là: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, dân chủ, phát huy sức mạnh tổng hợp; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2025”.

                                                    Quang cảnh Đại Hội

Tham dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Đường – Ủy viên Ban Thường vụ – Chủ nhiệm UBKT Đảng Ủy Khối cùng 37/37 đảng viên Đảng bộ đơn vị tham dự. Đảng viên dự Đại hội lần này có tuổi đời cao nhất là gần 59 tuổi; đảng viên có tuổi đời nhỏ nhất là gần 28 tuổi; tuổi đời bình quân của đảng viên dự Đại hội là 39.92 tuổi.

Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh – Bí Thư Đảng Ủy  phát biểu khai mạc Đại Hội

Tại Đại hội, đồng chí Tạ Hàn Phong – Phó Bí thư Đảng ủy đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, Nhiệm kỳ 2015 – 2020. Theo báo cáo, nhìn chung trong nhiệm kỳ Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thực hiện chức năng, nhiệm vụ Chủ đầu tư các dự án được giao đúng quy định pháp luật. Đơn vị hiện đang triển khai hơn 28 dự án, đã bàn giao đưa vào sử dụng 18 dự án, dự kiến trong năm 2020 tiếp tục bàn giao đưa vào sử dụng thêm 12 dự án đã cơ bản hoàn thành trong năm 2019. Các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư đều đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Đầu nhiệm kỳ, tổng số đảng viên của Chi bộ là: 17 đồng chí. Đến nay, tổng số đảng viên của Đảng bộ là: 37 đồng chí chiếm 73% so với tổng số lượng công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị (trong đó có: 35 đảng viên chính thức, 02 đảng viên dự bị; có 07 đảng viên nữ và 01 đảng viên người dân tộc), tăng so với đầu nhiệm kỳ: 20 đồng chí (trong đó có: 09 đồng chí từ Đảng bộ khác chuyển về, chuyển đi: 03 đồng chí, 01 đồng chí xin ra khỏi đảng do chuyển công tác).Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã lập thủ tục trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xét kết nạp 15 đảng viên bằng 300% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ IV đề ra (chỉ tiêu từ 05 đảng viên trở lên), chất lượng đảng viên mới kết nạp được nâng lên. Nổi bật là xây dựng Đề án thành lập Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu trên cơ sở kiện toàn, sắp xếp lại Ban QLDA xây dựng dân dụng và công nghiệp được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 09/9/2016. Trên cơ sở đó, tổ chức các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và bổ nhiệm cán bộ quản lý phòng để bộ máy đơn vị ổn định, đi vào hoạt động nề nếp (bộ máy tổ chức của đơn vị hiện nay là 05 phòng chuyên môn nghiệp vụ, giảm 01 phòng so với trước đây). Tổng số nhân sự của đơn vị hiện nay là 51 người.

Trong nhiệm kỳ, đã bổ nhiệm lại 02 trưởng phòng và 01 phó trưởng phòng; Bổ nhiệm mới 01 trưởng phòng và 04 phó trưởng phòng; Luân chuyển nội bộ 06 viên chức; lãnh đạo việc xét tuyển viên chức và người lao động ở đơn vị đúng quy định, phù hợp với nhu cầu ở từng thời điểm (trong nhiệm kỳ đã xét tuyển 12 viên chức, 15 lao động hợp đồng).

Đồng chí Tạ Hàn Phong – Phó Bí thư Đảng ủy trình bày

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IV

Đảng ủy chú trọng xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh, xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh hàng năm; luôn quan tâm xây dựng tổ chức và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức đoàn thể hoạt động; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đoàn viên học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ được giao.

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã lãnh đạo sắp xếp, kiện toàn các chi bộ trực thuộc theo hướng lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và công tác chuyên môn tại các đơn vị trực thuộc để phù hợp với cơ cấu bộ máy, tổ chức của đơn vị theo Đề án vị trí việc làm được UBND tỉnh phê duyệt, đã giải thể 02 Chi bộ (Chi bộ Phòng Kiểm soát – Tài chính Kế toán và Chi bộ Phòng GPMB – Văn phòng), thành lập mới 02 Chi bộ (Chi bộ Phòng Kiểm soát – GPMB và Chi bộ Văn phòng – Tài chính Kế toán).

                                              Đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Đảng ủy đã quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và linh hoạt điều hành; mỗi cấp ủy viên đã phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt đã ý thức nêu gương  hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công theo Quy chế làm việc và theo yêu cầu nhiệm vụ được UBND tỉnh giao.

           Nhìn chung trong nhiệm kỳ, với sự quyết tâm và đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy; sự nổ lực của các Chi ủy, Chi bộ và của toàn thể đảng viên, công tác xây dựng đảng của Đảng bộ đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đồng chí Đinh Minh Phước, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Ban

Tại Đại Hội đồng chí Đinh Minh Phước, thay mặt Đoàn Chủ tịch đã trình bày Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015-2020 và được sự đồng thuận cao của tập thể đảng viên. Đại Hội cũng được nghe đồng chí Trịnh Việt Đoàn thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo: Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VI và Báo cáo tổng hợp ý kiến và quan điểm xử lý của BCH khóa IV vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại Hội, đồng chí Nguyễn Văn Đường – Ủy viên Ban Thường vụ – Chủ nhiệm UBKT Đảng Ủy Khối đã biểu dương những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy đơn vị cùng với sự nỗ lực và tinh thần đoàn kết cao của tập thể đơn vị đã từng bước vượt qua khó khăn, đổi mới toàn diện, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đồng chí ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, đảng viên trong nhiều năm qua.

Đồng chí Nguyễn Văn Đường – Ủy viên Ban Thường vụ –Chủ nhiệm UBKT Đảng Ủy Khối có ý kiến phát biểu chỉ đạo tại Đại Hội

 
Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh báo cáo kết quả của phiên họp trù bị đại hội về việc xin ý kiến các đồng chí đảng viên nội dung các chỉ tiêu của báo cáo chính trị, và đề ra 07 chỉ tiêu tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Qua biểu quyết, 07/07 chỉ tiêu đều được 100% đảng viên dự Đại hội đồng ý. Đồng chí cũng báo cáo quá trình chuẩn bị nhân sự của BCH Đảng bộ khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và khai thông tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành khóa mới.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu, những đồng chí có tên sau đây đã trúng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2025:

1.      Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh.

2.      Đổng chí Đinh Minh Phước.

3.      Đồng chí Nguyễn Đức Tâm.

4.      Đồng chí Lê Dũng Phương.

5.      Đồng chí Trịnh Tuấn Kiệt.

6.      Đồng chí Hồ Văn Chiêu.

7.      Đồng chí Tạ Hàn Phong.

8.      Đồng chí Lâm Long Thịnh.

9.      Đồng chí Từ Quốc Thanh. 

Ban Chấp hành chụp ảnh lưu niệm với Đồng chí Nguyễn Văn Đường – Ủy viên Ban Thường vụ – Chủ nhiệm UBKT Đảng Ủy Khối

 

Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí (gồm Bí thư,  phó Bí thư và 01 đ/c chi ủy viên thường vụ), Đại Hội cũng bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 03 đạo biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Đại Hội  biểu quyết 100% thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 Ban Thường vụ chụp ảnh lưu niệm với Đồng chí Nguyễn Văn Đường –Ủy viên Ban Thường vụ – Chủ nhiệm UBKT Đảng Ủy Khối

Nhìn chung, việc chuẩn bị và tổ chức Đại Hội Đảng bộ Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp. Toàn thể cán bộ đảng viên, viên chức và người lao động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu đã đoàn kết tập trung chuẩn bị trước, trong và sau đại hội góp phần không nhỏ cho thành công của Đại Hội. 

Một số hình ảnh của Đại Hội

                                     Chi bộ Văn Phòng – Phòng Tài chính kế toán

                                                Chi bộ Phòng Kế hoạch Kỹ thuật

                                        Chi bộ Phòng Kiểm soát – Giải phóng mặt bằng

                                               Chi bộ Phòng Quản lý dự án

Số lượt xem: 1003

Hằng Mơ – Văn phòng Ban

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn - Khóm 2 - Phường 7 - thành phố Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu (Khu bến xe - Bộ đội biên phòng)
Chịu trách nhiệm chính: (ông) Nguyễn Văn Vĩnh - Giám đốc Ban
Điện thoại: 02913.824283 - Fax: 02913.952124 - Email: bqldadtxd@baclieu.gov.vn