SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
7
7
0
7
2
Công đoàn Chủ Nhật, 05/07/2020, 07:24
Hội thao truyền thống Công đoàn Viên chức tỉnh Bạc Liêu lần thứ VII năm 2016  (02/08)
Công đoàn cơ sở Ban Quản lý dự án Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp tỉnh Bạc Liêu tham gia hội thao Công đoàn Viên chức tỉnh Bạc Liêu lần thứ VII năm 2016.
Kết quả hoạt động Công đoàn 06 tháng đầu năm 2014  (22/07)
Công đoàn cơ sở Ban Quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu. Báo cáo hoạt động Công đoàn cở sở Ban QLDA tỉnh 06 tháng đầu năm 2014 và chương trình hoạt động 06 tháng cuối năm 2014. Căn cứ báo cáo 10/CĐCS-BC ngày 30/6/2014, của Công đoàn cơ sở Ban Quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu về việc hoạt động Công đoàn cở sở Ban QLDA tỉnh 06 tháng đầu năm 2014 và chương ...
Quy chế  (12/04)
LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ BAN QLDA TỈNH BẠC LIÊU KHÓA V, NHIỆM KỲ 2012 - 2014
Xem theo ngày Xem theo ngày