SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
7
7
0
7
4
Đảng ủy Chủ Nhật, 05/07/2020, 07:25
Đại hội Đảng viên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020 của Chi bộ Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu  (02/08)
Hình ảnh tại Đại hội Đảng viên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020
Đại hội Đảng viên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020 của Chi bộ Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu
Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Ban Quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu.  (24/11)
Căn cứ Quyết định số: 2015-QĐ/ĐUK ngày 12/11/2014 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu về việc kết nạp quần chúng Nguyễn Thị Linh vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Ban Quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu.  (27/10)
Căn cứ Quyết định số: 1978-QĐ/ĐUK ngày 15/9/2014 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu về việc kết nạp quần chúng Trần Văn Bảy vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chi bộ Ban Quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu bổ sung Chi ủy viên Chi bộ (nhiệm kỳ 2010-2015).  (23/07)
Chi bộ Ban Quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu. Chi bộ Ban Quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu bổ sung Chi ủy viên Chi bộ (nhiệm kỳ 2010-2015). Căn cứ quyết định số 1759-QĐ/ĐUK ngày 09/7/2014, của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc bổ sung Chi ủy viên Chi bộ Ban Quản lý dự án xây dựng Dân dụng & Công nghiệp Bạc Liêu. Theo đó, Ban chấp hành Chi bộ Ban ...
Chi bộ Ban QLDA tỉnh Bạc Liêu tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới  (12/08)
Căn cứ Quyết định số: 1018-QĐ/ĐUK và Quyết định số: 1019-QĐ/ĐUK của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu về việc kết nạp quần chúng Trịnh Tuấn Kiệt và quần chúng Nguyễn Phương Nam vào Đảng Cộng sản Việt Nam;
Xem theo ngày Xem theo ngày