SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
7
7
0
4
7
Dự án đã hoàn thành Chủ Nhật, 05/07/2020, 06:30
Công trình: Hệ thống cây xanh khu vực Quảng trường  (07/04)
* Hệ thống cây xanh khu vực Quảng trường là công trình thành phần thuộc dự án Quảng trường Hùng Vương – khu Trung tâm hành chính tỉnh Bạc Liêu, được phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 99/QĐ-SKH ngày 20/9/2013 của Sở Kế hoạch & đầu tư Bạc Liêu với nội dung như sau: - Tổng mức đầu tư: 4.582.892.000 đồng. - Nguồn vốn: Ngân sách ...
Công trình: Sân phun nước nghệ thuật âm sàn và Biểu tượng ba dân tộc.  (07/04)
* Công trình Sân phun nước nghệ thuật âm sàn và Biểu tượng ba dân tộc được UBND tỉnh Bạc Liêu phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định 1267/QĐ-UBND ngày 14/06/2013 với nội dung như sau: - Tổng mức đầu tư: 6.741.846.000 đồng. - Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước. - Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu. - Địa điểm xây dựng: Khu vực ...
Công trình: Hệ thống đèn pha cao áp  (07/04)
* Hệ thống đèn pha cao áp là công trình thành phần thuộc dự án Quảng trường Hùng Vương – khu Trung tâm hành chính tỉnh Bạc Liêu, được Sở Kế hoạch & đầu tư Bạc Liêu phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 98/QĐ-SKH ngày 20/9/2013 với nội dung như sau: - Tổng mức đầu tư: 3.760.699.000 đồng. - Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước. - Chủ ...
Dự án: Xây dựng Quảng trường và đường Trung tâm khu hành chính tỉnh  (07/04)
* Dự án xây dựng Quảng trường và đường trung tâm khu hành chính tỉnh được UBND tỉnh Bạc Liêu phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 01/7/2013, với nội dung như sau: - Tổng mức đầu tư: 118.925.094.000 đồng. - Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước. - Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu. - Quy mô: Tổng diện tích sử dụng ...
Công trình: Màn hình thông tin bằng đèn Led  (07/04)
* Màn hình thông tin bằng đèn Led là công trình thành phần thuộc dự án Quảng trường Hùng Vương – khu Trung tâm hành chính tỉnh Bạc Liêu, được phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 97/QĐ-SKH ngày 20/9/2013 của Sở Kế hoạch & đầu tư Bạc Liêu, với nội dung như sau: - Tổng mức đầu tư: 3.443.458.000 đồng. - Nguồn vốn: Ngân sách nhà ...
Công trình: Cột cờ Quảng Trường  (07/04)
* Công trình xây dựng Cột cờ là công trình thành phần thuộc dự án Quảng trường Hùng Vương – khu Trung tâm hành chính tỉnh Bạc Liêu, được Sở Kế hoạch & đầu tư Bạc Liêu phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định 96/QĐ-SKH ngày 20/9/2013 với nội dung như sau: - Tổng mức đầu tư: 437.993.000 đồng. - Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước. - Chủ đầu ...
Các Dự án do Ban QLDA tỉnh làm tư vấn  (01/11)
Ban Quản lý Dự án xây dựng Dân dụng và Công nghiệp tỉnh đã làm tư vấn như: Tư vấn quản lý dự án, giám sát kỹ thuật, thẩm tra, lập HSMT… cho các dự án sau:
Xem theo ngày Xem theo ngày