SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
8
2
6
2
9
Dự án đang triển khai Thứ Sáu, 03/01/2014, 15:20

Về việc thi công xây dựng gói thầu số 6: Xây dựng Cống thoát nước trục D1 (Đường số 15); Cống thoát nước trục C (Đường số 11)

Ban QLDA tỉnh Bạc Liêu xin thông báo đến Quý cơ quan và nhân dân trong khu vực một số thông tin cơ bản về việc thi công Gói thầu số 6: Xây dựng Cống thoát nước trục D1 (Đường số 15); Cống thoát nước trục C (Đường số 11) thuộc dự án: Xây dựng HTKT khu TTHC tỉnh Bạc Liêu

Căn cứ thông báo số 208/TB-QLDA ngày 27/12/2013 của Ban Quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu về việc thi công xây dựng gói thầu số 6: Xây dựng Cống thoát nước trục D1 (Đường số 15); Cống thoát nước trục C (Đường số 11) thuộc dự án Xây dựng HTKT khu TTHC tỉnh Bạc Liêu.

Ban QLDA tỉnh Bạc Liêu xin thông báo đến Quý cơ quan và nhân dân trong khu vực một số thông tin cơ bản về việc thi công Gói thầu số 6: Xây dựng Cống thoát nước trục D1 (Đường số 15); Cống thoát nước trục C (Đường số 11) thuộc dự án: Xây dựng HTKT khu TTHC tỉnh Bạc Liêu như sau:

1. Tên dự án: Xây dựng HTKT khu TTHC tỉnh Bạc Liêu.

Gói thầu số 6: Xây dựng Cống thoát nước trục D1 (Đường số 15); Cống thoát nước trục C (Đường số 11).

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu.

3. Đơn vị trúng thầu: HTX Xây dựng Minh Phú.

4. Giá trúng thầu: 907.307.000 đồng.

5. Thời gian thực hiện: 60 ngày (kể từ ngày khởi công, kể cả ngày Lễ, ngày nghỉ theo Luật định).

* Ngày khởi công: Ngày 20 tháng 12 năm 2013 (Ngày bàn giao mặt bằng thi công).

6. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

7. Quy mô xây dựng:

Phạm vi công việc của Gói thầu số 6: Xây dựng Cống thoát nước trục D1 (Đường số 15); Cống thoát nước trục C (Đường số 11) như sau:

  1. Cống vỉa hè D=400mm, D=600mm:

+ Cung cấp cống tròn BTLT D=400mm, D=600mm, đặt dưới vĩa hè

+ Đắp lớp cát lấp dày 100mm móng cống tròn;

+ Đổ bê tông đá 4x6 M100 dày 150mm móng cống;

+ Lắp đặt cống  D=400mm, D=600mm đặt dưới vỉa hè;

+ Đổ bê tông chèn 2 bên thành cống;

+ Đắp đất tận dụng từ đất đào, lấp hố móng cống đến cao độ vỉa hè

  1. Hố ga – hố thu

+ Đắp lớp cát lấp dày 100mm: móng hố ga, hố thu;

+ Đổ bê tông dày 150mm hố ga;

+ Đổ bê tông dày 100mm hố thu;

+ Đan BTCT  dày 100mm hố ga;

+ Xây gạch thẻ dày 200 , trát vữa  hố ga, hố thu;

+ Sơn chống rỉ 3 lớp lưới chắn rác;

+ Lắp đặt đan BTCT vào vị trí hố ga, hố thu;

Nay Ban Quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị liên quan và nhân dân trong khu vực được biết, để có biện pháp hỗ trợ, giám sát cộng đồng và giúp đỡ đơn vị thi công hoàn thành công trình đạt tiến độ, đạt yêu cầu về chất lượng kỹ thuật và mỹ quan công trình.

 

Căn cứ thông báo số 209/TB-QLDA ngày 27/12/2013 của Ban Quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu về việc thi công xây dựng công trình Gói thầu số 01: Sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường thuộc khu tái định cư khu nam hành chính tỉnh.

Ban QLDA tỉnh Bạc Liêu xin thông báo đến Quý cơ quan và nhân dân trong khu vực thi công một số thông tin cơ bản về việc thi công Gói thầu số 01: Sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường thuộc khu tái định cư khu nam hành chính tỉnh như sau:

1. Tên công trình: Sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường thuộc khu tái định cư khu nam hành chính tỉnh.

Gói thầu số 01: Sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường thuộc khu tái định cư khu nam hành chính tỉnh.

2. Địa điểm xây dựng: Khu Nam hành chính tỉnh, Phường 1, TP. Bạc Liêu.

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu.

4. Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Triều An.

5. Giá trúng thầu: 1.767.053.000 đồng.

6. Thời gian thực hiện: 03 tháng (kể từ ngày khởi công, kể cả ngày Lễ, ngày nghỉ theo Luật định).

* Ngày khởi công: Dự kiến trong tháng 12/2013.

7. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

8. Quy mô xây dựng:

a/ Đường giao thông

- Vệ sinh mặt đường cũ

- Đào khuôn đường cũ và lu lèn nền đường.

- Bù vênh cấp phối đá dăm 0-4 loại 1, k>=0.98

- Trải và cán cấp phối đá dăm 0-4 loại 1, dày 8cm(skc) lớp trên , k>=0.98.

-Tưới nhựa dính bám T.C  1kg/m2.

- SX BTN nóng hạt trung

-Thảm BTN nóng hạt trung dày 5cm (skc), k>=0.98.

b/ Bĩ vỉa

Đổ bê tông bó vỉa đá 1x2 M.250 tại chổ và có biện pháp bảo vệ và bảo dưỡng BT bó vỉa khi chưa đông kết.

- Đổ BT móng đá 4x6, M100, dày 10cm, rộng 30cm.

- Bó vỉa loại 1: BT đá 1x2 M.250  tại không có cửa thu nước.

- Bó vỉa loại 2: BTCT đá 1x2 M.250  tại vị trí có cửa thu nước

c/ Vỉa hè

- Đào kết cấu vỉa hè hiện trạng.

 - Đắt cát vỉa hè (cát san lấp) k>=0.95.

 - Bê tông lót móng đá 4x6, M100, dày 10cm.

 - Láng vữa xi măng M75, dày 2cm.

 - Lát gạch vỉa hè 24.9x24.9x5cm, M250.

 - Đắp đất vỉa hè (đắp mái taluy).

d/ Cải tạo cống thoát dọc - hoá ga – hố thu:

 -  Nạo vét bùn cống và hố ga các tuyến đường bằng thủ công

- Gia cố miệng hố ga các tuyến đường bằng đà giằng BTCT, M250

-  Thay thế mới đan nắp hố ga các tuyến đường

- Xây dựng mới hệ thống hố thu các tuyến đường

- Lắp đặt đan nắp hố ga, hố thu các tuyến đường

d/ Cải tạo cống thoát dọc - hoá ga – hố thu:

 -  Nạo vét bùn cống và hố ga các tuyến đường bằng thủ công

- Gia cố miệng hố ga các tuyến đường bằng đà giằng BTCT, M250

-  Thay thế mới đan nắp hố ga các tuyến đường

- Xây dựng mới hệ thống hố thu các tuyến đường

- Lắp đặt đan nắp hố ga, hố thu các tuyến đường

Nay Ban Quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị liên quan và nhân dân trong khu vực được biết, để có biện pháp hỗ trợ, giám sát cộng đồng và giúp đỡ đơn vị thi công hoàn thành công trình đạt tiến độ, đạt yêu cầu về chất lượng kỹ thuật và mỹ quan công trình gói thầu nêu trên.

 


Số lượt người xem: 2446 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày