SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
7
7
0
7
9
Văn bản của ngành 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Tổng số: 26  
Số ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuCơ quan ban hànhLĩnh vựcLoại văn bảnNgày có hiệu lựcHiệu lực
08/2016/TT-BXD 10/03/2016 Bùi Phạm Khánh Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng 01/05/2016 Văn bản đang còn hiệu lực
05/2016/TT-BXD 10/03/2016 Bùi Phạm Khánh Thông tư Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01/05/2016 Văn bản đang còn hiệu lực
09/2016/TT-BXD 10/03/2016 Bùi Phạm Khánh Thông tư Hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình 01/05/2016 Văn bản đang còn hiệu lực
07/2016/TT-BXD 10/03/2016 Bùi Phạm Khánh Thông tư Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng 01/05/2016 Văn bản đang còn hiệu lực
06/2016/TT-BXD 10/03/2016 Bùi Phạm Khánh Thông tư Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01/05/2016 Văn bản đang còn hiệu lực
01/2016/TT-BXD 01/02/2016 Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật 01/05/2016 Văn bản đang còn hiệu lực
136/2015/NĐ-CP 31/12/2015 Nguyễn Tấn Dũng Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công 15/02/2016 Văn bản đang còn hiệu lực
23/2015/TT-BKHĐT 21/12/2015 Bùi Quang Vinh Thông tư Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu 15/02/2016 Văn bản đang còn hiệu lực
22/2015/TT-BKHĐT 18/12/2015 Bùi Quang Vinh Thông tư Quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư 18/12/2015 Văn bản đang còn hiệu lực
19/2015/TT-BKHĐT 27/11/2015 Bùi Quang Vinh Thông tư Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu 15/01/2016 Văn bản đang còn hiệu lực
11/2015/TT-BKHĐT 27/10/2015 Bùi Quang Vinh Thông tư Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh 22/12/2015 Văn bản đang còn hiệu lực
10/2015/TT-BKHĐT 26/10/2015 Bùi Quang Vinh Thông tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu 10/12/2015 Văn bản đang còn hiệu lực
84/2015/NĐ-CP 30/09/2015 Nguyễn Tấn Dũng Về giám sát và đánh giá đầu tư 20/11/2015 Văn bản đang còn hiệu lực
59/2015/NĐ-CP 18/06/2015 Nguyễn Tấn Dũng Về Quản lý dự án đầu tư xây dựng 05/08/2015 Văn bản đang còn hiệu lực
05/2015/TT-BKHĐT 16/06/2015 Bùi Quang Vinh Thông tư Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa 01/08/2015 Văn bản đang còn hiệu lực
46/2015/NĐ-CP 12/05/2015 Nguyễn Tấn Dũng Về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 01/07/2015 Văn bản đang còn hiệu lực
03/2015/TT-BKHĐT 06/05/2015 Bùi Quang Vinh Thông tư Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp 01/07/2015 Văn bản đang còn hiệu lực
37/2015/NĐ-CP 22/04/2015 Nguyễn Tấn Dũng Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng 15/06/2015 Văn bản đang còn hiệu lực
32/2015/NĐ-CP 25/03/2015 Nguyễn Tấn Dũng Về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng 10/05/2015 Văn bản đang còn hiệu lực
18/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Nguyễn Tấn Dũng Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường 01/04/2015 Văn bản đang còn hiệu lực
1
2
Trang tiếp theo Trang cuối