SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
7
7
1
0
3

STT

Tên và Họ

Chức vụ

Điện thoại Cơ quan

Di động

Email

1

Nguyễn Văn Vĩnh

Giám đốc

 

0913.990907

 

2

Trịnh Việt Đoàn

Phó Giám đốc

 

0918.440.990

 

3

Đinh Minh Phước

Phó Giám đốc

 

0918.658958

 

4

Võ Thanh Kỳ

Phó chánh Văn phòng

 

0919.144144

 

5

Hồ Văn Chiêu

Phụ trách Kế toán

 

0913.791717

 

6

Nguyễn Đức Tâm

PP. Quản lý dự án

 

0913.547062

 

7

Lê Thanh Phong

PP. Quản lý dự án

 

0913.763035

 

8

Tạ Hàn Phong

TP. Kế hoạch-Kỹ thuật

 

0932.747464

 

9

Từ Quốc Thanh

PP. Kế hoạch-Kỹ thuật

 

0918.483345

 

10

Lê Dũng Phương

TP. Kiễm soát

 

0913.786395

 

11 Phạm Hùng Dũng

PP. Giải phóng mặt bằng

  0918.728513