SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
6
8
0
7
8
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN NHIỆM KỲ 2020 - 2025
TIẾN TỚI Đại hội đảng viên Đảng bộ Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “Về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Kế hoạch số 111-KH/TU, ngày 30/7/2019 của Ban Chấp hành ...
  HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2020
  Nghiệm thu và trao nhà Đại đoàn kết cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở
  Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2019
  Hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2018
Dữ liệu đang cập nhật