SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
8
2
5
9
9
Thông báo mời thầu Thứ Năm, 07/11/2013, 13:45

Biểu tượng tỉnh Bạc Liêu (Cây đàn kìm cách điệu).

Đầu tư xây dựng Biểu tượng tỉnh Bạc Liêu (Cây đàn kìm cách điệu).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

Kính gửi: Báo Đấu thầu-Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (Ban Quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu).

- Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn, khóm 2, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

- Điện thoại/Fax/E-mail:

            + Điện thoại: 07813.952171;

            + Fax: 07813.952124;

            + Email: banqldabaclieu@yahoo.com.

2. Tên dự án: Đầu tư xây dựng Biểu tượng tỉnh Bạc Liêu (Cây đàn kìm cách điệu).

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 2306/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng Biểu tượng tỉnh Bạc Liêu (Cây đàn kìm cách điệu).

- Người phê duyệt bà: Lê Thị Ái Nam                             Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu

4. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu.

5. Tổng mức đầu tư: 20.458.724.000 đồng.

            (Bằng chữ: Hai mươi tỷ, bốn trăm năm mươi tám triệu, bảy trăm hai mươi bốn nghìn đồng)

 

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

Gói 1

Chi phí thiết kế bản vẽ thi công và lập tổng dự toán

472.798.604

Vốn ngân sách địa phương (Nguồn xổ số kiến thiết)

Chỉ định thầu

 

Quý IV/2013

Theo tỷ lệ phần trăm

30 ngày

 

Gói 2

Chi phí bảo hiểm công trình

33.495.774

Chỉ định thầu

 

Theo tiến độ thực hiện các gói thầu xây dựng

Theo tỷ lệ phần trăm

Theo tiến độ thực hiện các gói thầu xây dựng

 

Gói 3

Chi phí kiểm toán

80.706.879

Chỉ định thầu

 

Chỉ thực hiện khi có ý kiến của cấp thẩm quyền

Theo tỷ lệ phần trăm

Chỉ thực hiện khi có ý kiến của cấp thẩm quyền

 

Gói 4

Chi phí thử tĩnh cọc

70.000.000

Chỉ định thầu

 

Quý IV/2013

Trọn gói

30 ngày

 

Gói 5

Xây dựng hồ sen, cánh sen và Đàn kìm

4.823.619.301

Chỉ định thầu

 

Quý IV/2013

Theo đơn giá cố định

120 ngày

 

Gói 6

Xây dựng hệ thống phun nước nghệ thuật, hệ thống ánh sáng

4.717.448.231

Chỉ định thầu

 

Quý IV2013

Theo đơn giá cố định

120 ngày

 

Gói 7

Xây dựng nền sân và lát đá tự nhiên Quảng trường trục (3-4 và A-B); (3-5 và B-D)

 

7.206.819.448

Đấu thầu rộng rãi trong nước

01 túi hồ sơ

Quý IV/2013

Theo đơn giá cố định

120 ngày

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

Tổng giá các gói thầu

17.404.888.237

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban GĐ;

- Lưu: P.KT.

 

  Bạc Liêu, ngày 29 tháng 10 năm 2013

   KT. GIÁM ĐỐC

  (Đã ký)

  Trần Văn Hùng

                                                                                 


Số lượt người xem: 2133 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày