SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
7
7
1
0
7
Kết quả đấu thầu Chủ Nhật, 05/07/2020, 08:38
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU  (25/12)
PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU  (25/12)
PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU  (19/11)
Gói thầu: Lắp đặt hệ thống Camera quan sát
Phiếu đăng ký thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu  (22/08)
PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Gói thầu số 10: Đường dây trung thế, trạm biến áp, cáp động lực và hệ thống điện chiếu sáng ngoại vi  (10/03)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (Ban Quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu). - Địa chỉ: ...
Gói thầu số 06: Xây dựng hệ thống phun nước nghệ thuật, hệ thống ánh sáng  (10/03)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (Ban Quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu). - Địa ...
Gói thầu số 7: Xây dựng khối nhà A, B, C và khối nhà kỹ thuật, sân đường nội bộ, hồ nước  (03/01)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (Ban Quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu). - Địa chỉ: ...
Gói thầu số 7: Hệ thống sân bãi, đường giao thông  (03/01)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (Ban Quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu). - Địa ...
Gói thầu số 6: Nhà bảo vệ, hệ thống cổng - hàng rào, khu vệ sinh nam - nữ, khu kỹ thuật, hồ nước cảnh, bể nước ngầm, hệ thống cấp thoát nước  (03/01)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (Ban Quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu). - Địa chỉ: ...
Gói thầu số 5: Khối nhà triển lãm chính, nhà hàng ẩm thực, nhà triển lãm phụ, khu phục vụ triển lãm, văn phòng ban quản lý  (03/01)
UBND TỈNH BẠC LIÊU BAN QLDA TỈNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 195/TB-QLDA Bạc Liêu, ngày 05 tháng 12 năm 2013 THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU Dự án : Đầu tư xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm tỉnh Bạc Liêu. Gói thầu số 5: Khối nhà triển ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày