SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
8
2
5
5
5
Kết quả đấu thầu Thứ Năm, 25/12/2014, 14:00

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (Ban Quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu).

- Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn, khóm 2, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

- Điện thoại/Fax/E-mail:

+ Điện thoại: 07813.952 171.

            + Fax: 07813.952 124.

            + Email: banqldabaclieu@yahoo.com.

2. Tên dự án: Xây dựng cầu nối tuyến đường Quản lộ - Phụng Hiệp với trung tâm xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

Stt

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

 

Giá dự toán gói thầu được duyệt

 

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Nhà thầu không trúng thầu

Lý do không trúng thầu

1

Gói thầu số 03: Xây dựng cầu chính và đường vào cầu.

Đấu thầu rộng rãi

30.487.451.469 đồng

Trong đó:

+ Giá chính thức: 27.715.864.972 đồng

+ Dự phòng: 2.771.586.497

 đồng

26.168.146.000 đồng

Trong đó:

+ Giá chính thức: 25.909.055.038đồng.

+ Dự phòng: 259.090.550

đồng

Công ty TNHH Trung Kiên

Quyết định số         155/QĐ-QLDA ngày 23/12/2014

Trọn gói

24 tháng

Tổng công ty 319

 Do HSDT của nhà thầu Tổng công ty 319 có giá dự thầu sau khi sửa lỗi số học và hiệu chỉnh sai lệch cao hơn giá dự thầu của Công ty TNHH Trung Kiên sau khi sửa lỗi số học và hiệu chỉnh sai lệch.

 

 

 

                                                                    Bạc Liêu, ngày 24 tháng 12 năm 2014

                                                                    KT. GIÁM ĐỐC

                                                                                                      PHÓ GIÁM ĐỐC                                         

                                                                                                                             (Đã ký)

                                                                                                                               Trần Văn Hùng


Số lượt người xem: 1591 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày