SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
8
2
6
2
3
Kết quả đấu thầu Thứ Năm, 25/12/2014, 10:20

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (Ban Quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu).

- Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn, khóm 2, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

- Điện thoại/Fax/E-mail:

+ Điện thoại: 07813.952 171.

            + Fax: 07813.952 124.

            + Email: banqldabaclieu@yahoo.com.

2. Tên dự án: Xây dựng cầu nối tuyến đường Quản lộ - Phụng Hiệp với trung tâm xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long.


B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

Stt

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

 

Giá dự toán gói thầu được duyệt

 

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Nhà thầu không trúng thầu

Lý do không trúng thầu

1

Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Đấu thầu rộng rãi

641.810.000 đồng

Trong đó:

+ Giá chính thức: 585.359.068 đồng

+ Dự phòng: 56.450.932 đồng

633.556.000 đồng

Trong đó:

+ Giá chính thức: 575.960.000 đồng.

+ Dự phòng: 57.596.000 đồng

Công ty TNHH Tư vấn & xây dựng PCF

Quyết định số         154/QĐ-QLDA ngày 23/12/2014

Trọn gói

24 tháng

Viện Công nghệ xây dựng cầu đường Phía Nam

 Do HSDT của nhà thầu có giá dự thầu vượt giá dự toán gói thầu được phê duyệt tại quyết định số 139/QĐ-QLDA ngày 18/11/2014 của Ban Quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu.

 

 

 

 

                                                                    Bạc Liêu, ngày 23 tháng 12 năm 2014

                                                                    GIÁM ĐỐC

                                                                        (Đã ký)   

                                                                                             Lê Bá Cường                         

 

 


Số lượt người xem: 1366 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày