SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
8
2
5
8
7
Kết quả đấu thầu Thứ Tư, 19/11/2014, 09:50

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu: Lắp đặt hệ thống Camera quan sát

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (Ban Quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu).

- Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn, khóm 2, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

- Điện thoại/Fax/E-mail:

+ Điện thoại: 07813.952 171.

            + Fax: 07813.952 124.

            + Email: banqldabaclieu@yahoo.com.

2. Tên dự án: Xây dựng Quảng trường và đường trung tâm khu hành chính tỉnh.


B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

Stt

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

 

Giá dự toán gói thầu được duyệt

 

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Lắp đặt hệ thống Camera quan sát

Đấu thầu rộng rãi

1.220.573.200 đồng

Trong đó:

+ Giá chính thức: 1.109.612.000 đồng

+ Dự phòng: 110.961.200 đồng

1.094.743.780 đồng

Trong đó:

+ Giá chính thức: 1.094.743.780 đồng.

+ Dự phòng: 0 đồng

Công ty Cổ phần Biển Bạc

Quyết định số 136/QĐ-QLDA ngày 18/11/2014

Trọn gói

45 ngày

 

 

 

                                                                    Bạc Liêu, ngày 18 tháng 11 năm 2014

                                                                  KT. GIÁM ĐỐC

                                                                 PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                                                          (Đã ký)

                                                                                                     Trần Văn Hùng

 

 

 

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 962 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày