SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
8
2
6
5
2
Kết quả đấu thầu Thứ Sáu, 22/08/2014, 07:25

Phiếu đăng ký thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (Ban Quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu).

- Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn, khóm 2, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

- Điện thoại/Fax/E-mail:

+ Điện thoại: 07813.952171.

            + Fax: 07813.952124.

            + Email: banqldabaclieu@yahoo.com.

2. Tên dự án: Đầu tư xây dựng Trung tâm triển lãm Văn hóa-Nghệ thuật và nhà hát Cao Văn Lầu tỉnh Bạc Liêu


B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

Stt

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

 

Giá dự toán gói thầu được duyệt

 

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 13: Đường dây trung áp và TBA 560 KVA

Chỉ định thầu

732.321.000 đồng

732.273.643 đồng

Công ty Điện lực Bạc Liêu

Quyết định số 108/QĐ-QLDA ngày 15/8/2014

Trọn gói

30 ngày

 

 

 

                                                                    Bạc Liêu, ngày 21 tháng 8 năm 2014

                                                                  GIÁM ĐỐC

                                                                  (Đã ký)  

 

                                                                                                     Lê Bá Cường                                   

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 1132 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày