SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
8
2
6
0
3
Đấu thầu Thứ Ba, 11/08/2020, 13:39
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU  (25/12)
PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU  (25/12)
PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU  (19/11)
Gói thầu: Lắp đặt hệ thống Camera quan sát
PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU  (01/10)
PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU
Phiếu đăng ký thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu  (22/08)
PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Phiếu đăng ký thông báo kế hoạch đấu thầu  (08/08)
PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU
Xây dựng Quảng trường và đường trung tâm khu hành chính tỉnh.  (10/03)
Di dời và tái lập lưới điện khu vực dự án Quảng trường và đường trung tâm khu hành chính tỉnh
Gói thầu số 10: Đường dây trung thế, trạm biến áp, cáp động lực và hệ thống điện chiếu sáng ngoại vi  (10/03)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (Ban Quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu). - Địa chỉ: ...
Xây dựng Quảng trường và đường trung tâm khu hành chính tỉnh.  (10/03)
Di dời và tái lập lưới điện khu vực dự án Quảng trường và đường trung tâm khu hành chính tỉnh
Giám sát kỹ thuật thi công hạng mục di dời và tái lập lưới điện khu vực dự án Quảng trường và đường trung tâm khu hành chính tỉnh
Chi phí bảo hiểm hạng mục di dời và tái lập lưới điện khu vực dự án Quảng trường và đường trung tâm khu hành chính tỉnh
Gói thầu số 06: Xây dựng hệ thống phun nước nghệ thuật, hệ thống ánh sáng  (10/03)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (Ban Quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu). - Địa ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày